Evaluare şcolară

Ce evaluăm? Când, cum şi cu ce scop evaluăm?
În această conferinţă s-a discutat despre metodele de evaluare a performanţelor elevilor şi metode de îmbunătaţire a acestora.
– Nota oficială şi nota reală.
– Media generală – o soluţie imposibilă.
– Etica evaluării şcolare. Estetica evaluării şcolare.
– Evaluare şi performanţă.

Prof. Ioan Vladuca
Curtea Brâncovenească