Inscrieri Gratuite
Reclama Ingrediente Scoala Brancoveneasca
Reclama-Familia-Mindea-Brancoveneasca
Slide background
Slide background
Reclama-Gradinita-Brancoveneasca
Reclama Scoala Brancoveneasca
Reclama Liceu Brancovenesc
Scoala Brancoveneasca Petre Tutea Mircea Vulcanescu

„.. Menirea educaţiei este aceea de a cultiva valorile spiritului, de a dezvolta personalitatea tinerilor, conştiinţa valorii de sine, de neam şi de a promova dorinţa lor de afirmare „

Liceul Teoretic „Sf. Martiri Brâncoveni” va reprezenta o alternativă constructivă în peisajul învăţământului constănţean, o instituţie de învăţământ care promovează educaţia în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale (ARACIP) şi europene, dar puternic ancorată în valorile tradiţionale ale spiritualităţii româneşti.

Ne propunem un parteneriat sincer şi în concordanţă cu aşteptările beneficiarilor noştri, elevii, pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei şcolare. În acest sens avem în vedere:
• Managementul educaţional (dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii de informare, formare şi comunicare în vederea valorizării aptitudinilor şi a participării active la proiectarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea actului didactic şi a proiectelor educaţionale).
• Învăţarea centrată pe elev,
• Şanse egale pentru toţi elevii,
• Asigurarea calităţii actului educaţional prin diversitatea ofertei educaţionale, a mijloacelor şi a programelor extracurriculare,
• Utilizarea tehnicii moderne în predare (TIC, programe AEL),
• Dezvoltarea bazei materiale pentru formarea diferenţiata,
• Întărirea parteneriatului unitate Unitate şcolară-Elevi-Parinţi-Comunitate locala prin cooperare şi participare activă în viaţa şcolii, implicarea grupurilor de interes în proiectarea şi implementarea programelor educaţionale.

Aşteptări:
• Formarea în domeniul ştiinţelor naturii,
• Formarea deprinderilor şi abilităţilor în utilizarea tehnologiei şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor
• Formarea competenţelor legate de muncă şi disciplina muncii,
• Formarea abilitaţilor de comunicare şi lucru în echipă,
• Formarea/dezvoltarea spiritului civic, antreprenorial.

Motto LEibnitz Scoala Brancoveneasca
Programul educaţional are în vedere următoarele:

– Curriculum în conformitate cu cerinţele legislative a MECN – Planul cadru pentru Liceu filiera teoretică: Real – Ştiinţe ale Naturii,
– Curriculum la decizia şcolii (CDS) din domeniul bioinformaticii, biofizicii, biochimiei

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ˮCOPII BRÂNCOVENIˮ

Centrul de documentare și informare (CDI) este un spațiu de formare al elevilor școlii în domeniul utilizării și analizei informației, de dobândire a noilor cunoștințe, care răspunde curiozității și nevoii de cunoaștere specifice vârstei; este un cadru în care elevii au ocazia să se familiarizeze cu metodele specifice de documentare din bibliotecile universitare, bibliotecile municipale/județene, centre de documentare specializate, să selecteze și să prelucreze datele pentru obținerea informației.
CDI ˮCOPII BRÂNCOVENIˮ oferă posibilitatea atât elevilor cât și profesorilor de a organiza/participa la o serie de activități culturale și/sau științifice în cadrul cercurilor școlare, Cenaclului ˮMaria Doamnaˮ, manifestărilor organizate cu diferite prilejuri: expoziții tematice, vernisaje, spectacole de sunet și lumină; în acest sens pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice suportul logistic, materialele și echipamentele necesare derulării activităților.

Situat în str. Vasile Lupu, nr. 43-45, el oferă utilizatorilor în același spațiu, un fond de documentare, informare și de manifestare a valențelor științifice și artistice in spiritul și tradiția școlii.

SPAŢIUL INFORMATIC

Suprafață 200 m2
Nr. locuri 80
Dotare 5 posturi informatice conectate la internet, imprimante, xerox, scanner, CD si DVD player, videoproiector și ecran de proiecție
Fond documentar
1250
Literatura scrisă de autori români și internaționali, lucrări de ficțiune, periodice,
Tratate și reviste de specialitate din diferite domenii, materiale documentare de referință, manuscrise (unicate), lucrări științifice
Colecții și materiale/ documente pe suport electronic.

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE:

– CDI ˮCOPII BRÂNCOVENIˮ este un spațiu cu deschidere pentru educație prin cultură, prin intermediul său se dorește încurajarea dezvoltării personale a elevilor, dezvoltarea orizontului de cunoaștere și comunicare prin organizarea unor manifestări culturale și științifice, întâlniri cu scriitori, cercetători din diferite domenii, artiști, personalități a neamului românesc, etc.
– Lansarea de proiecte interdisciplinare/transdisciplinare in colaborare/sub îndrumarea unor personalități, studii de caz, ateliere de creație, ateliere tehnic-aplicative, etc.; susținerea de seminarii și conferințe.
– Orientare și consiliere educațională și vocațională, în colaborare cu echipa pedagogică și cu psihologul școlar.

Punem la dispoziţia elevilor activităţi extracurriculare în domeniul:

– Dezvoltarea aptitudinilor tehnico-aplicative,
– Dezvoltarea aptitudinilor din domeniul informatic şi TIC

PERSOANE DE CONTACT: Tudose Irina şi Dumitru Alina
PROGRAM CU PUBLICUL: Zilnic 12:00 – 16:00

COLABORAREA CU PĂRINŢII:

Părinţii vor fi anunţaţi periodic de către conducere de ultimele noutăţi.
La avizierul şcolii, părinţii vor putea citi despre realizările copiilor. De asemenea vor putea veni cu propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea actului educativ. Sugerăm ca atunci când există vreo nemulţumire să se aducă la cunoştinţă conducerii unităţii, spre a evita unele discuţii „sindicale”, care pot fi nejustificate.
Se va face şedinţă cu părinţii periodic. La aceste şedinţe se vor aduce la cunoştiinţă ultimele realizări şi noutăţi ale clasei, se vor dezbate performanţele copiilor, dar şi unele aspecte privind dezvoltarea moral-intelectuală a copiilor.

REGULI ÎN CAZ DE BOALĂ:

– În cazul îmbolnăvirilor provocate de răceală, eczeme, greţuri, dureri de gât, diaree sau febră, se va ţine copilul acasă.
– În cazul unor boli contagioase ale copilului sau al unui membru din familie (diferite boli de piele, oreion, vărsat de vânt, scarlatină, tuberculoză, tuse convulsivă, hepatită, boli de ochi contagioase) trebuie anunţată imediat şcoala pentru ocrotirea celorlaţi copii.
– În cazul unor boli grave precum tuberculoza, hepatita A, B, scarlatină, difterie, se vor lua măsuri speciale în focar, cum ar fi: recoltarea de probe contacţilor şi dezinfecţie în săli efectuată de SANIPID.
– La revenirea unui copil în Instituţie după o astfel de boală, se va prezenta un aviz medical prin care se adevereşte că nu mai este nici un risc pentru colectivitate.

FACILITĂŢI EDUCAŢIONALE

Bibliotecă: 2 spaţii: 1 sală de lectură şi un spaţiu pentru documentare/ împrumut; Nr. de volume 3500
Sală de sport
Grupuri sanitare
Teren de sport

ECHIPAMENTE SI AMENAJĂRI:

• Cabinet şcolar de informatică cu mobilier adecvat, laptop-uri, tablă magnetică, videoproiector, conexiune la internet,
• Laborator media, TIC şi limbi moderne (engleză şi germană),
• Laborator de ştiinţe mobilier adecvat: mese de lucru, panouri multifuncţionale pentru echipamente electronice (aparate de măsură, dispozitive şi materiale necesare pentru montajul componentelor), dulapuri cu echipamente şi dispozitive pentru realizarea instalaţiilor necesare aplicaţiilor de laborator (fizică, chimie, biologie) laptop cu videoproiector, tablă magnetică, conexiune la internet.

RESURSE UMANE

Cadre didactice : 24 ( 2 Dr. în stiinţe, 5 Gr. I, 4 Gr. II, 8 Gr. Definitiv)
Personal didactic auxiliar: 3 (Informatician, Secretar, Administrator financiar),
Personal asistentă medicală şi consiliere
Medic: 1
Asistent medical: 1
Psiholog şcolar: 1
Personal nedidactic: 3