Educația are importanță strategică

Școala Brâncovenească

Pe temelia solidă a unui caracter bine format putem construi citadela ştiinţei.

„Educaţia românească se bazează pe câteva principii de mare importanţă, aflate în relaţie cu trăsăturile neamului nostru. Din păcate, în zilele noastre nu se mai face educaţie românească, fiindcă sunt trecute cu vedere:
Principiul Adevărului, Principiul Comuniunii, Principiul Virtuţii, Principiul Mediului Educativ, Principiul Patriotic, Principiul Personalităţii, Principiul Echilibrului între comptiţie şi cooperare şi Principiul Perspectivei Teologice.”
(Prof. Ioan Vlăducă, „Bazele educaţiei româneşti”, Ed. Sfinţii Martiri Brâncoveni)

În familie se pune temelia educaţiei. Aceasta începe înainte de zămislirea copilului, prin pregătirea duhovnicească şi biologică a părinţilor, continuă prin protejarea pruncului în timpul sarcinii şi se prelungeşte până aproape de maturitate. Fiecare nivel educativ se sprijină de cele anterioare.

O atenţie deosebită trebuie acordată dobândirii virtuţiilor. Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să cunoască echilibrul virtuţiilor:

Îngăduinţa şi răbdarea se echilibrează cu combativitatea Încrederea în oameni şi sinceritatea se echilibrează cu discernământul. Curajul se echilibrează cu prudenţa. Smerita cugetare se echilibrează cu demnitatea. Bunătatea se echilibrează cu corectitudinea. Blândeţea se echilibrează cu fermitatea şi eroismul. Mila se echilibrează cu tăria sufletească. Nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu se echilibrează cu hărnicia şi spiritul de jertfă.