Pe temelia solidă a unui caracter bine format putem construi citadela ştiinţei.

„Educaţia românească se bazează pe câteva principii de mare importanţă, aflate în relaţie cu trăsăturile neamului nostru. Din păcate, în zilele noastre nu se mai face educaţie românească, fiindcă sunt trecute cu vedere: Principiul Adevărului, Principiul Comuniunii, Principiul Virtuţii, Principiul Mediului Educativ, Principiul Patriotic, Principiul Personalităţii, Principiul Echilibrului între comptiţie şi cooperare şi Principiul Perspectivei Teologice. (Prof. Ioan Vlăducă, „Bazele educaţiei româneşti”, Ed. Sfinţii Martiri Brâncoveni)
„… răul nu poate fi indepărtat din lume din pricină că nici un om nu are grijă de copii, nimeni nu le vorbeşte despre feciorie, nimeni nu le spune despre curăţia trupească şi sufletească, nimeni nu-i învaţă să dispreţuiască averile şi măririle, nimeni nu le vorbeşte despre poruncile vestite în Scripturi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

OBIECTIVE

CADRE DIDACTICE

Boureanu Adriana
Educator
Simona Ghizila
Învăţământ primar
Costinela Mihalcea
Prof. Limba şi Literatura Română
Cristiana Vatu
Prof. Limba Germană
Liliana Necula
Prof. Geografie
Cutova Jeniţa