Reclama Ingrediente Scoala Brancoveneasca
slide_imaginr
Reclama-Sfintii-Martiri-Brancoveni
Slide background
slide_gradinita
slide_scoala
Reclama-Citate-Tutea-Vaulcanescu

Pe temelia solidă a unui caracter bine format putem construi citadela ştiinţei.

    „Educaţia românească se bazează pe câteva principii de mare importanţă, aflate în relaţie cu trăsăturile neamului nostru. Din păcate, în zilele noastre nu se mai face educaţie românească, fiindcă sunt trecute cu vedere:
Principiul Adevărului, Principiul Comuniunii, Principiul Virtuţii, Principiul Mediului Educativ, Principiul Patriotic, Principiul Personalităţii, Principiul Echilibrului între comptiţie şi cooperare şi Principiul Perspectivei Teologice.
(Prof. Ioan Vlăducă, „Bazele educaţiei româneşti”, Ed. Sfinţii Martiri Brâncoveni)

„… răul nu poate fi indepărtat din lume din pricină că nici un om nu are grijă de copii, nimeni nu le vorbeşte despre feciorie, nimeni nu le spune despre curăţia trupească şi sufletească, nimeni nu-i învaţă să dispreţuiască averile şi măririle, nimeni nu le vorbeşte despre poruncile vestite în Scripturi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Curtea Brancoveneasca Mircea Vulcanescu

Perfecţionarea actului didactic şi promovarea învăţării centrate pe elev.
Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate-agenţi economici.
Implementarea în Şcoală a Sistemului Naţional pentru Asigurarea Calităţii
Promovarea educaţiei interculturale, a desagregării şcolare şi a egalizării şanselor în educaţie
Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin formare continuă.
Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative moderne.
Cultivarea respectului pentru performanţă înaltă şi excelentă
Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă şcolară
Asigurarea competenţelor cheie în educaţia iniţială

Boureanu Adriana

Simona Ghizila

Costinela Mihalcea

Cristiana Vatu

Liliana Necula

Cutova Jeniţa

În acord cu viziunea noastră, cu principiile promovării performanţei, a valorilor tradiţionale, ortodoxe şi de manifestare liberă în spaţiul multi-cultural European, ne dorim să oferim elevilor noştrii şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii lor, de valorificare a întregului lor potenţial astfel încât să poată înregistra performanţe în toate domeniile de pregătire profesionala pentru care vor opta.

Echipa manageriala îşi propune:
– să promoveze tradiţia şcolii româneşti,
– să valorifice potenţialul nativ al elevilor prin toate demersurile educative formale, informale şi non-formale, să le dezvolte şi să le promoveze,
– să promoveze valorile în spiritul moralei ortodoxe,
– să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în comunitate şi societate.

Astfel:
Învăţarea este centrată pe copil/elev, fiecare beneficiind de atenţie; corpul didactic va observa copilul/elevul pe perioada cât este la şcoală (prin întocmirea fişelor de observaţie) şi împreună cu parinţii vom lua cele mai bune decizii pentru îmbunătăţirea performanţelor individuale.
Clasele/grupele vor avea maxim 15 elevi/copii, număr optim pentru crearea sentimentului de colectivitate şi pentru eficienţa pregătirii.
Temele vor fi dimensionate astfel încât să poată fi rezolvate de toţi elevii şi pe niveluri de dificultate.

Oferta educaţională cuprinde trei componente:
– orele din curriculum-ul obligatoriu,
– orele din curriculum-ul opţional (ambele în programul obligatoriu 8.30-14.30) şi
– activităţi de pregătire suplimentară, pregătire pentru olimpiade şi concursuri, asistenţă în rezolvarea temelor (în programul de după-amiază).

În ciclul gimnazial, pe lângă pregătirea pentru examen, (în funcţie de liceul pentru care optează elevii noştrii) vom urmări, prin proiecte şi activităţi, ca elevul să se dezvolte pe mai multe direcţii (cultură generală, cultură religioasă şi crestină-ortodoxă, dezvoltare personală, inteligenţă emoţională, self-management, creativitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, capacitate de muncă).

Limbile străine şi informatica vor fi în centrul preocupărilor noastre ca abiltăţi indispensabile în dezvoltarea personală;

Parinţii vor avea la dispoziţie un sistem de informare şi comunicare riguros şi transparent. Dealtfel, corpul didactic va sta la dispoziţia părinţilor într-un parteneriat real, relaţia şcoală-părinţi va fi echilibrată şi bine reglementată (prin proceduri)!

Şcoala, prin misiunea sa nu se va rezuma la ceea ce generic numim o unitate de învăţământ, ne dorim să fim o adevarată familie, oferind un mediu prietenos şi responsabil, în care copilul/elevul să se simta în siguranţă, confortabil, acesta fiind suportul unei maximizări a randamentului său.

Şcoala nu mai reprezintă o succesiune de “nesfârşite ore” de stat în bancă/birou; pentru noi a învăţa înseamnă mult mai mult!
A învăţa pentru copil/tânăr este în firea sa, iar noi dorim ca şcoala să ofere premisele dezvoltării sale prin cunoaştere.


Aici puteţi descărca regulamentul de ordine interioară.
DESCARCĂ REGULAMENT