Suntem o instituţie de învăţământ privat înfiinţată în anul 2005 şi acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Pe temelia solidă a unui caracter bine format se poate construi citadela ştiinţei.
 • profesori doctori în ştiinţe, profesori de gradul I, II şi definitivat
 • învăţătoare titulare, cu definitivat şi gradul I
 • profesori limba engleză (instruiţi pentru a preda după programa Cambridge) şi limba germană
 • preot – profesor de religie
 • profesori de specialitate la următoarele discipline şi cercuri: muzică (şi COR)
 • profesor de sport (în parteneriat cu Palatul Copiilor)
 • profesor de pictură
 • cadre medicale calificate
 • asistent medical şi medic pediatru
 • psiholog şcolar
 • îngrijitor.
 • dotări adecvate: spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ
 • mobilier ergonomic
 • spaţii recreative amenajate
 • mijloace moderne de învăţământ: bibliotecă şcolară, calculatoare, laptop-uri, video-proiectoare, soft-uri educaţionale, sisteme audio-video
 • materiale auxiliare necesare procesului educativ
 1. ÎNŢELEPT – să gândească bine când ia o hotărâre, pentru ca ea să fie bună. Hotărârea trebuie luată repede şi dusă la capăt!
 2. BLÂND – să nu răspundă cu mânie şi răutate.
 3. VOIOS – aşa să vină la şcoală şi oriunde ar merge.
 4. DREPT – cu ceilalţi copii şi cu toată lumea.
 5. CURAJOS şi HOTĂRÂT în decizii.
 6. DIBACI, adică orice treabă să o ducă la bun sfârşit, întrebuinţând căile cele mai inteligente.
 7. CUVIINCIOS cu toată lumea.
 8. CUMPĂTAT ÎN TOATE – vorbă, îmbrăcăminte, mâncare, etc.
 9. NEMINCINOS.
 10. PUNCTUAL, să nu întârzie la şcoală sau alte activităţi.
 11. INIMĂ BUNĂ. Să nu vină la şcoală cu gând de sfadă, de răutate, căci la Şcoala Brâncovenească nu are voie să se certe nimeni.
 12. Păstrător al ARMONIEI în şcoală cu colegii şi cadrele didactice.
 1. ÎNŢELEPT, trebuie să se gândească bine când ia o hotărâre, pentru ca ea să fie bună. Hotărârea trebuie luată repede şi dusă la capăt.
 2. BLÂND şi să iubească copiii pe care îi educă.
 3. VOIOS – aşa să apară înaintea copiilor, nu amărât, întunecat, nervos.
 4. DREPT cu copiii şi cu toată lumea.
 5. CURAJOR ŞI HOTĂRÂT în decizii.
 6. DIBACI, adică orice treabă să o ducă la bun sfârşit, întrebuinţând căile cele mai inteligente.
 7. CUVIINCIOS cu toată lumea.
 8. CUMPĂTAT la toate.
 9. UN OM DE CUVÂNT 10. De o CINSTE care să-i atragă stima colegilor şi a celor din jur.
 10. PUNCTUAL, să nu întârzie la întâlnirile cu colegii şi copiii.
 11. Cu INIMĂ BUNĂ. Să nu vină la şcoală cu gând de sfadă, de răutate, căci la Şcoala Brâncovenească nu are voie să se certe nimeni.
 12. PĂSTRĂTOR AL ARMONIEI în şcoală cu colegii şi copiii. Într-un cuvânt Educatorul Brâncovean trebuie să aibe credinţă vie şi lucrătoare în Dumnezeu, şi o purtare ireproşabilă, astfel încât să fie un MODEL de urmat pentru copii şi pentru toată lumea. ARMONIEI în şcoală cu colegii şi cadrele didactice.
 1. Poartă cu tine setea de cunoaştere!Iubeşte şcoala şi respectă pe cei care o servesc!
 2. Imbracă-te decent, curat şi frumos! Impune-ţi personalitatea şi prin vestimentaţie!
 3. Vorbeşte frumos! Impune-te prin exprimare îngrijită, elevată şi nuanţată!
 4. Poartă-te frumos cu personalul şcolii! Impune-te printr-un comportament egal, decent, civilizat, faţă de cei mici sau mari, faţă de cei simpli sau culţi!
 5. Găseşte calea să-ţi afirmi tinereţea fizică şi spirituala! Participă la competiţie! Afirmă-ţi vârsta, personalitatea, valoarea!
 6. Pasionează-te de munca fizică, de cea intelectuală, sportivă sau artistică! Fii activ!
 7. Fii exigent cu tine, blând si înţelegător cu cei din jur!
 8. Invaţă ce este prietenia, iubirea şi ura! Iubeşte şi cultivă sentimentul colegialităţii, prietenia! Nu urî!
 9. Fii ferm şi consecvent în atingerea idealului!
 10. Respectă-l pe Profesorul tău care îţi oferă o parte din viaţa lui! Dublează-l în efortul lui nobil pe Drumul Cunoaşterii şi Formării tale ca Om!

Grădiniță

Grădiniţa “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, proiect al “Fundaţiei Sfinţii Martiri” Brâncoveni, include clase de grădiniţă pentru copii, începând cu vârsta de 3 ani.

Grădiniță

Grădiniţa “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, proiect al “Fundaţiei Sfinţii Martiri” Brâncoveni, include clase de grădiniţă pentru copii, începând cu vârsta de 3 ani.
Vezi oferta completă

Școală

Şcoala “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, proiect al Fundaţiei “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, face înscrieri pentru clasa pregătitoare, clasele primare şi clasele gimnaziale.

Școală

Grădiniţa “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, proiect al “Fundaţiei Sfinţii Martiri” Brâncoveni, include clase de grădiniţă pentru copii, începând cu vârsta de 3 ani.
Vezi oferta completă